Žiadosť o návrat

Prosím, vyplňte žiadosť o návrat a pracovník IOM Vás bude ohľadom ďalšieho postupu kontaktovať na Vami uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese do 3 pracovných dní.

UPOZORNENIE:
Táto žiadosť nie je záväzná a nie je možné ju považovať za platnú – oficiálnu registráciu. Na oficiálnu registráciu do programu je potrebné vyplniť a vlastnoručne podpísať registračný formulár.

(Všetky poskytnuté údaje sú dôverné a podliehajú ochrane osobných údajov.)

Osobné informácie
*Meno:
Povinný údaj
*Priezvisko:
Povinný údaj
Pohlavie
Invalid Input
Dátum narodenia Deň:
Mesiac:
Rok:
*Národnosť
Povinný údaj
*Krajina, do ktorej sa chcete vrátiť:
Povinný údaj
*Imigračný status:
Invalid Input
Máte platný cestovný doklad (pas):
Invalid Input
*Kontaktné informácie
Telefón:
Povinný údaj
Email:
Nesprávny formát
Miesto pobytu na Slovensku:
Súkromná adresa:
Invalid Input
Azylové zariadenie:
Invalid Input
Iné:
Invalid Input
Komunikačný jazyk (jazyk, ktorým hovoríte):
Povinný údaj
Invalid Input

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku