Reintegrácia v krajine pôvodu

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v Slovenskej republike ponúka od roku 2008 reintegračnú pomoc migrantom, ktorí sa rozhodli pre dobrovoľný návrat domov a zároveň požiadali o reintegračnú pomoc.

Cieľom takejto pomoci je cez poradenstvo a finančnú pomoc prispieť k sebadôvere jednotlivca vracajúceho sa do domovskej krajiny tak, aby si svojou vlastnou činnosťou vytvoril nástroje na pravidelné zabezpečenie životných potrieb a obživy. Pomoc pri reintegrácii je  založená na migrantových potrebách a je priamo podmienená jeho osobnými podmienkami/schopnosťami (vzdelanie, pracovné skúsenosti, rodinná situácia), dostupnými finančnými prostriedkami ako aj službami a tovarmi v krajine pôvodu.

Migranti vracajúci sa domov pod záštitou IOM môžu využiť reintegračnú pomoc na založenie menších podnikateľských aktivít, ktoré pre migrantov následne generujú príjem, na zvýšenie vlastnej kvalifikácie, ktorá môže zvýšiť ich šancu zamestnať sa, na pomoc pri hľadaní práce, na zabezpečenie svojich základných životných potrieb po návrate domov, na dočasné ubytovanie, právnu alebo zdravotnú pomoc.

Táto pomoc je poskytovaná po návrate do krajiny pôvodu misiou IOM v danej krajine. Pomoc je prispôsobená individuálnym potrebám migrantov a poskytuje sa na základe individuálneho plánu, ktorý migrant vypracuje s IOM (buď pred návratom alebo po návrate). IOM poskytne pomoc formou priamych platieb dodávateľom tovarov a služieb v krajine pôvodu a migranti následne obdržia tovar a služby od dodávateľov.

Reintegračná pomoc môže pozostávať z rôznych typov pomoci (kliknite tu) a nasleduje  pravidlá a podmienky pre poskytovanie a vykazovanie reintegračnej pomoci (kliknite tu).

Prečítajte si viac o reintegračnej pomoci zo Slovenska poskytovanej v rozličných krajinách (kliknite tu) ako aj príbehy úspešnej reintegrácie migrantov, ktorí sa dobrovoľne vrátili do krajiny pôvodu (kliknite tu).

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku