Tôi có thể đăng ký vào chương trình như thế nào

Tôi đã quyết định hồi hương với sự giúp đỡ của IOM. Tôi phải làm gì?

Tôi đang ở Slôven bất hợp pháp

Bạn hãy gọi cho chúng tôi vào đường dây ẩn danh của IOM 0850 211 262. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về chương trình hỗ trợ tự nguyện hồi hương và thỏa thuận với bạn về việc gặp gỡ tại các văn phòng của IOM tại Bratislava hoặc Košice.

Tôi đang xin tị nạn

Nếu bạn đang ở trại tị nạn hoặc các trại tạm giữ của Bộ nội vụ Slôven, bạn hãy thông báo cho nhân viên của trại về quyết định của mình. Bạn hãy yêu cầu nhân viên của trại thỏa thuận khả năng tư vấn với nhân viên của IOM. Nhân viên IOM sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn các thông tin về chương trình trợ giúp hồi hương.

Bạn hãy điền đơn đăng ký tham gia chương trình. Nếu hoàn cảnh cho phép, nhân viên của IOM sẽ giúp đỡ bạn điền đơn này. Trong trường hợp cần thiết, IOM sẽ chuẩn bị người phiên dịch trong khi giao dịch với bạn.

Nếu bạn không gặp được nhân viên của IOM, bạn có thể đaeng tải đơn đăng ký ở trang web avr.iom.sk bằng những tiếng sau: Anh, Pháp, Tây ban nha, Trung quốc, Nga, Việt nam, Hindi, Ba tư, Ả rập, Moldavia, Gruzia, Armenia và Slôven. Mẫu đơn trên trang web avr.iom.sk sẽ giúp bạn điền đơn đang ký này. Nếu bạn có người thân hoặc trẻ con vị thành niên đi theo, bạn cần điền cả cá số liệu của ho. Đơn đăng ký này cần được ký bởi người làm chứng và thường đó là người phiên dịch hoặc nhân viên xã hội (thành viên gia đình không thích hợp).

Mẫu đơn đang ký bạn hãy đích thân nộp hoặc gửi bưu điện đến địai chỉ:

International Organization for Migration (IOM)
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Đơn in sẵn

Đơn đăng ký tham gia chương trình tự nguyện hồi hương có trợ giúp (tiếng Việt)

Đơn xin cấp giấy thông hành thay thế (tiếng Việt)

Success stories

Films – Stories of migrants

Photogallery

Voluntary Return and Reintegration in Country of Origin (Individual Project).

The project is co-funded by the European Union from the European Return Fund. Solidarity and Management of Migration Flows.

Assisted Voluntary Returns and Reintegrations
International Organization for Migration (IOM) in Slovakia