Čo je program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií?

Cieľom programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (ďalej len AVRR) je pomáhať pri návrate a reintegrácii migrantom, ktorí si želajú vrátiť sa do krajiny pôvodu. Program poskytuje možnosť návratu, ktorý je bezpečný, humánny a dôstojný.

POMOC V RÁMCI programu zahŕňa:

 • poskytovanie informácií a poradenstva žiadateľom o dobrovoľný návrat,
 • prípravu cestovného plánu a zabezpečenie realizácie návratu,
 • pomoc pri vybavení náhradných cestovných dokumentov,
 • asistenciu na letisku pri odlete zo Slovenskej republiky, asistenciu v tranzitných krajinách,
 • pomoc pri reintegrácii v krajine pôvodu.

Služby programu sú určené žiadateľom o azyl, neúspešným žiadateľom o azyl a nelegálnym migrantom, ktorí zvažujú návrat do krajiny pôvodu.

Program AVRR je založený na princípe dobrovoľnosti a vychádza zo slobodného rozhodnutia jednotlivca. Migrant sa môže v ktorejkoľvek fáze návratu rozhodnúť, že z programu vystúpi a neodcestuje.

Asistovaný dobrovoľný návrat je humánny spôsob návratu do krajiny pôvodu. Umožňuje migrantovi vopred sa na návrat pripraviť, minimalizuje stresové situácie a predchádza stigme policajnej deportácie.

Success stories

 • VIETNAM: Assistance with a new beginning

  height=128

  Mrs. Le Thi Binh from Vietnam came to Slovakia legally to visit her son. After her visa expired, she was living there illegally for another four years. For return home she was missing valid travel documents and

  ...

  Read More

Films – Stories of migrants

Photogallery

Voluntary Return and Reintegration in Country of Origin (Individual Project).

The project is co-funded by the European Union from the European Return Fund. Solidarity and Management of Migration Flows.

Assisted Voluntary Returns and Reintegrations
International Organization for Migration (IOM) in Slovakia