O programe

Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) je jeden z mnohých nástrojov manažmentu migrácie, ktorý IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ponúka migrantom a vládam. Zameriava sa na koordinované, humánne a nákladovo efektívne návraty a reintegráciu migrantov, ktorí nemôžu alebo nechcú zostať v hostiteľských krajinách a želajú si vrátiť sa dobrovoľne do krajiny pôvodu.

Programy AVRR predstavujú vo svete jeden z nástrojov  manažmentu migrácie. AVRR spolu s humanitárnou pomocou je kľúčovým elementom pri riešení nelegálnej migrácie v tranzitných a hostiteľských krajinách. IOM zároveň poskytuje technickú podporu vládam pri manažmente návratov a uľahčení migračného dialógu medzi krajinami pôvodu, tranzitu a hostiteľskými krajinami.

Mnohé z  AVRR programov, ktoré IOM vo svete realizuje, boli spustené pred 30 rokmi a ponúkali migrantom základnú podporu pri príprave a realizácii návratu. Program AVRR začal na Slovensku v roku 1998 na základe dohody o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a Ministerstvom vnútra SR o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu. Postupne sa rozvinul na komplexný program poskytujúci široké spektrum služieb, ktorých integrálnou súčasťou sa v roku 2008 stala aj reintegračná pomoc v krajine návratu:

 • poskytovanie informácií a poradenstvo potenciálnym navrátilcom,
 • pomoc pri zdravotných problémoch,
 • ponávratová pomoc v krajine pôvodu  
 • služby, ktoré sú zamerané na reintegračnú pomoc migrantom po návrate do krajiny pôvodu.

IOM na Slovensku v rámci programu AVRR poskytuje pomoc žiadateľom o azyl, neúspešným žiadateľom o azyl a nelegálnym migrantom pred návratom, počas návratu a po návrate do krajiny pôvodu.

Viac informácií o asistovaných dobrovoľných návratoch.
Viac informácií o reintegráciách v krajine pôvodu.

Success stories

 • VIETNAM: Assistance with a new beginning

  height=128

  Mrs. Le Thi Binh from Vietnam came to Slovakia legally to visit her son. After her visa expired, she was living there illegally for another four years. For return home she was missing valid travel documents and

  ...

  Read More

Films – Stories of migrants

Photogallery

Voluntary Return and Reintegration in Country of Origin (Individual Project).

The project is co-funded by the European Union from the European Return Fund. Solidarity and Management of Migration Flows.

Assisted Voluntary Returns and Reintegrations
International Organization for Migration (IOM) in Slovakia