Liên hệ

Bạn có thể thu nhập thêm thông tin về chương trình trợ giúp tự nguyện hồi hương ở đâu?

  • qua điện thoại với số điện thoại được ưu đãi 0805 211 262
  • qua các tờ rơi truyền đơn và áp phích ở các bộ phận bắt giữ của công an trực thuộc Bộ nội vụ, ở các trại tị nạn của cơ quan di cư của Bộ nội vụ Slôven và các bộ phận công an ngoại kiều, các phòng ban công an biên phòng, ở các cơ quan đại diện cho Slôven (ở Bratislava, Praha và Wienna) và các văn phòng của các tổ chức có tham gia giúp đỡ người di cư.
  • www.iom.sk
  • trực tiếp – nhân viên của IOM sẽ nhiệt tình cung cấp thông tin cho cho bạn tại trụ sở của IOM Bratislava hoặc Košice từ thứ hai đến thứ sáu trong thời gian từ 9 giờ đến 15 giờ.

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC:

IOM Tổ chức di dân quốc tế

Ngoài ra IOM thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt tại các cơ quan tạm giữ người nước ngoài Bộ nội vụ Slôven, các chi nhánh tạm giữ và cư trú của Cơ quan di dân Bộ nội vụ Slôven. Nhân viên IOM cùng với nhân viên của các cơ quan trực thuộc Bộ nội vụ Slôven sẽ tư vấn cho cá nhân hoặc tập thể có ý định tự nguyện hồi hương.

IOM Tổ chức di dân quốc tế - Bratislava
IOM Tổ chức di dân quốc tế - Košice

Success stories

Films – Stories of migrants

Photogallery

Voluntary Return and Reintegration in Country of Origin (Individual Project).

The project is co-funded by the European Union from the European Return Fund. Solidarity and Management of Migration Flows.

Assisted Voluntary Returns and Reintegrations
International Organization for Migration (IOM) in Slovakia