IOM có thể giúp bạn ngay cả sau khi bạn đã về nước

Nếu các bạn quyết định trở về cùng IOM thì các bạn có thể yêu cầu được giúp đỡ khi tìm việc làm, khi bắt đầu kinh doanh, trong việc sửa nhà, trong việc học tập, trong việc lo chỗ ở, trong việc trợ giúp tư pháp vv…

Chúng tôi cộng tác với đồng nghiệp của mình ở đất nước của các bạn trong việc trợ giúp các bạn sau khi hồi hương. Những người đồng nghiệp ấy nói bằng ngôn ngữ của các bạn và hiểu rõ tình hình của các bạn ở nhà.

IOM xem xét riêng từng lá đơn của các bạn tùy theo tình hình và điều kiện ở đất nước của các bạn. Sự trợ giúp có thể được dành cho cá nhân hoặc cả gia đình. Các bạn có thể tìm thấy thông tin về mức độ trợ giúp trên trang thông tin điện tử www.avr.iom.sk hoặc các bạn có thể gọi vào đường dây ưu tiên của chương trình AVRR: 0850 211 262. *

Ai có thể yêu cầu sự trợ giúp?

Tất cả những người tự nguyện trở về đất nước của mình cùng IOM đều có thể yêu cầu được trợ giúp:

 • Những người nhập cư không có giấy phép cư trú tạI Xlôvakia,
 • Những người đã nộp đơn xin tị nạn nhưng muốn hồi hương,
 • Những người bị bác đơn xin tị nạn.

IOM có thể giúp đỡ như thế nào

Các bạn có thể sử dụng sự giúp đỡ vào việc:

Bắt đầu kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh trong công ty

 • Buôn bán:cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng thức ăn gia súc, cửa hàng phụ tùng ô tô;
 • Phân xưởng: Xưởng sửa chữa ô tô, xưởng hàn, xưởng may, xưởng rửa xe ô tô;
 • Trang trạI: Chăn nuôi bò, lợn, gia cầm hoặc cá; trồng lúa, trồng cây ăn quả; lắp máy bơm hút bùn;
 • Nhà hàng: Quán ăn nhanh, quán bar, nhà hàng;
 • Dịch vụ: taxi, xe ôm, mua trang thiết bị cho những người tự kinh doanh trong nghề: Xây dựng, gò, thợ điện vv…

CảI thiện điều kiện sống

 • Sửa nhà/căn hộ - thay cửa sổ, sửa mái, cách nhiệt, sửa hệ thống sưởI, tu sửa xây dựng, làm nhà tắm, mua vật liệu xây dựng;
 • Trang bị gia đình – mua đồ gỗ, máy giặt, tủ lạnh, quần áo, bình nóng lạnh hoặc máy vi tính;
 • Mua phương tiện giao thông, ví dụ xe máy, máy cày loạI nhỏ, vật nuôi ở gia đình (bò, ngựa vv…).

Học hành

 • Tham gia các khóa học khác nhau, ví dụ: học lái xe bằng A, B, C, D; học kế toán; học sử dụng máy vi tính; học sửa chữa ô tô; học hàn vv...

Chỗ ở

 • Thuê nhà/căn hộ hoặc ở tạm trong các cơ sở cung cấp dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ.

Giúp đỡ về mặt y tế

 • Chi phí cho việc khám bệnh, mua thuốc hoặc cho thời gian nằm viện.

Các dạng giúp đỡ khác mà bạn có thể cần đến sau khi hồi hương, ví dụ sự trợ giúp tư pháp, giúp đỡ khi tìm việc làm hoặc giúp đỡ trong việc tích lũy kinh nghiệm thực tế nghề nghiệp.

Nếu các bạn muốn yêu cầu sự giúp đỡ thì các bạn hãy đến thăm trụ sở IOM tạI địa chỉ: Grösslingova 4, Bratislava hay Poštová 1, Košice, hoặc các bạn cũng có thể gọi vào đường dây ưu tiên của chương trình AVRR: 0850 211 262.

Trợ giúp sau khi trở về Việt Nam: Mở rộng trang trạI gia đình

IOM đã giúp đỡ chị Bình mở rộng trang trại gia đình chuyên về việc chăn nuôi lợn và gia cầm tạI tỉnh Thanh Hóa ở Việt Nam.

Chị Bình đã mua lợn con, mua vật liệu xây dựng và làm nóc chuồng mới cho gia súc. Nhờ sự giúp đỡ của IOM mà chị Bình đã nâng cao được hiệu quả lao động trong trang trại gia đình.

return-assistance-vtn-farm

*Sự giúp đỡ sau khi hồi hương không phảI là quyền lợi được quy định bởi pháp luật.

Success stories

Films – Stories of migrants

 • (Film has english subtitles should be turned on)

Photogallery

Voluntary Return and Reintegration in Country of Origin (Individual Project).

The project is co-funded by the European Union from the European Return Fund. Solidarity and Management of Migration Flows.

Assisted Voluntary Returns and Reintegrations
International Organization for Migration (IOM) in Slovakia