MOLDAVSKO: "Vďaka IOM mám kde žiť"

Arapu

Pani Alexandra pochádza z Moldavska, ktoré patrí medzi najchudobnejšie krajiny Európy. Prišla na Slovensko, aby zarobila peniaze a splatila dlhy.

 „Na Slovensku som žila 13 rokov načierno, pracovala som ako upratovačka a všetky dlhy som splatila,” hovorí Alexandra. Začiatkom roka 2012 ju zaistila cudzinecká polícia a hrozila jej deportácia späť do Moldavska. V tejto zložitej situácií do jej života vstúpila IOM, ktorá jej pomohla vrátiť sa domov v rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií. „Na začiatku som tomu neverila, no nemala som čo stratiť...,“priznáva svoju počiatočnú nedôveru pani Alexandra. Po skúsenostiach s pracovníkmi IOM sa jej pochybnosti stratili: „Sú to veľmi dobrí ľudia, pomohli mi a podporovali ma.“

Arapu pred rekonstrukciou

Pomoc zo strany IOM pokračovala aj po návrate do Moldavska, kde na ňu čakal zničený a neobývateľný rodičovský dom: „Nemala som nič, všetko bolo rozbúrané a v katastrofálnom stave. IOM mi zabezpečila stavebný materiál a ja som všetko opravila. IOM úplne zmenila môj život v Moldavsku, vďaka nim mám kde žiť.“

Arapu dom po rekonstrukcii

Pozrite si video o príbehu Alexandry:

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku